Tarieven en Vergoedingen

Basis en aanvullende verzekering

De dieetadvisering wordt in 2024 vanuit de Basisverzekering vergoed voor maximaal 3 behandeluren per jaar. Er geldt vanaf 18 jaar een eigen risico van   € 385,-- per jaar. Heeft u een aanvullende verzekering met vergoeding voor de diëtist, dan worden de consulten voor zover deze onder de aanvullende verzekering vallen gedeclareerd bij de zorgverzekeraar, nadat de 3 uur uit de basisverzekering zijn gebruikt.  De tarieven worden jaarlijks bepaald door de zorgverzekeraar. De consulten worden rechtstreeks gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. Deze brengen de kosten vervolgens bij u in rekening, met evt. verrekening van  uw eigen risico. Mieke Vreman heeft contracten met alle zorgverzekeraars.

Zorggroep

De tarieven voor kosten die niet vergoed worden door de Zorgverzekeraar of de Zorggroep zijn gebaseerd op een uurtarief van € 90,--Deze zijn een vergoeding voor de door de diëtist bestede behandeltijd. Dit is de tijd die besteed wordt o.a. het persoonlijk advies en het berekenen en samenstellen van uw individueel dieetvoorschrift.  De totaal bestede tijd wordt afgerond op kwartieren.

Een andere mogelijkheid is dat de kosten van begeleiding door de diëtist (gedeeltelijk) vergoed wordt door de Zorggroep waar uw huisarts bij is aangesloten. Deze kosten vallen niet onder het eigen risico van € 385,-  per jaar. Niet door een Verzekering of Zorggroep gedekte kosten worden bij cliënt in rekening gebracht. De cliënt blijft altijd verantwoordelijk voor de door hem verschuldigde bedragen.

Tariefstelling en tarieven vanaf 1 januari 2024 voor zorg die niet vergoed wordt door de Zorgverzekeraar of Zorggroep

Tarieven 1e consult dieetadvies/voedingsadvies                                             € 90,00/ uur

Het eerste gesprek duurt doorgaans een uur. Voor het uitwerken van het individueel dieetvoorschrift wordt afhankelijk van de bestede tijd daarnaast nog een kwartiel  of half uur  in rekening gebracht. 

vervolgconsult 30 minuten                                                                               € 45,00

telefonisch consult / email consult    15 minuten                                            € 22,50

toeslag huisbezoek                                                                                          €  25,-