Deze site maakt gebruik van technische cookies en de cookies welke worden geplaatst door Google Analytics. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houdt u er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt. Akkoord

Werkwijze

Afspraak maken

Een afspraak voor het starten voor de begeleiding kan telefonisch worden gemaakt. Je kunt voor het eerste gesprek een registratieformulier invullen en een aantal dagen een voedingsdagboekje bijhouden. De formulieren zijn te vinden op de formulieren pagina. Bij het eerste gesprek neem je de ingevulde formulieren mee. 

Intake

Het eerste gesprek duurt 60 minuten. Er wordt uitgebreid ingegaan op de hulpvraag en jouw persoonlijke omstandigheden: de voedings-, bewegings- en leefgewoonten worden in kaart gebracht. Aan de hand daarvan wordt een persoonlijk behandelplan opgesteld.

Vervolgconsulten

De vervolgconsulten duren 15 tot  30 minuten. In deze gesprekken wordt besproken wat goed gaat en wat er nog beter kan. Er is aandacht voor o.a. de moeilijke momenten, het aanbrengen van  variaties, etiketten lezen, bijzondere omstandigheden zoals vakanties en uit eten gaan.